14. 3. 2022

Naše sbírka pro Ukrajinu

Dle koordinátorů působících na ukrajinsko-slovenských hraničních přechodech je situace nadále chaotická. Vesměs je zatím dobrovolníkům stále umožněno pomáhat, protože by se to bez jejich pomoci prostě neobešlo. Přestože běží již třetí týden ukrajinské migrační krize, Slovensko teprve rozjíždí zavedení systematických opatření. V následujících dnech by snad mělo konečně dojít k zastavení dosud jen minimálně kontrolovaného toku ukrajinských uprchlíků dále do Evropy tím, že se dovybudují v dostatečné kapacitě záchytná centra (stanová městečka), kde budou uprchlíci zaregistrováni, mohou si zde odpočinout a v relativním klidu si zde můžou rozmyslet, jak budou postupovat dál. Dosavadní praxe, kdy se často přímo na hranici zpravidla velmi vyčerpaní uprchlíci musí okamžitě rozhodnout, zda chtějí do Prahy nebo Varšavy, není vždy funkční. Spousta z nich pak neustále mění své plány a hrají celoevropskou hru Škatulata, škatulata, hejbejte se ve stotisícových houfech.   

Za současné situace jsme se rozhodli pomáhat tak, že budeme na hranicích a v záchytných/přijímacích střediscích vyhledávat takové uprchlíky, kteří jsou bez prostředků a potřebují okamžitou individuální pomoc, ať materiální, psychologickou, ubytovací či finanční. Naším cílem je odpovědně pomáhat, a to takovým lidem, pro které máme vhodnou, konkrétní nabídku vaší dlouhodobější pomoci, kterou budeme schopni společně s vámi zvládnout.

Vzhledem k tomu, že někteří reagovali na naší výzvu Pomozte nám pomoct Ukrajincům nabídkou finančního příspěvku, rozhodli jsme se zřídit pro tento účel bankovní účet, na který můžete peníze posílat. Ty budeme využívat výhradně k těmto účelům:
  • zajištění nezbytných výdajů uprchlíků, kteří jsou v největší nouzi a nedisponují žádnými nebo jen velmi omezenými prostředky a potřebují okamžitou pomoc
  • úhrada pohonných hmot na cestu ke slovensko-ukrajinské hranici a do záchytných/přijímacích středisek

Číslo bankovního účtu: 284696627/0300, variabilní symbol 1

Průběžně zde budeme zveřejňovat stav konta a přehled, kolik peněz bylo k čemu využito. Může nastat situace, že nebude možné některé výdaje doložit, proto přispívejte pouze v případě, pokud věříte tomu, že za ně nepořídíme hejkalovi rukavice.

X

Šoupl sis tam:

Ks varianty
X