10. 10. 2021

Pan Ptáček skončil na záchytce

Na dnešní nedělní oběd se k panu Ptáčkovi objednala německá pohádkoložka Helga z Ulmu. Na vrátnici Pohádkové rezervace se dostavila hladová, se sudem a pípou. Po dvou hodinách odešla z rezervace chvatně zadním vchodem a pana Ptáčka krátce na to odvezla záchranka na záchytnou stanici. Ošetřující lékař pana Ptáčka, MUDr. Lubomír Zvoral veřejně u závory vystoupil, aby seznámil obyvatele rezervace se zdravotním stavem pana Ptáčka. Uvedl, že přesně ví, co bylo příčinou hospitalizace principála rezervace, co se mu přihodilo, co bylo důvodem Helžiny návštěvy, co při obědě probírali, co jedli, co měla Helga v sudu a proč odešla zadním vchodem, ale nikomu nic nepoví, protože si to Helga z Ulmu nepřeje a vyzval přítomné pohádkové bytosti, aby se s klidnou hlavou rozešly do svých domovů.
 
X

Šoupl sis tam:

Ks varianty
X