NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD


V Pohádkové rezervaci je  přísně zakázáno:

 • Krmit děti pišingry a breptat během prohlídky.
 • Lézt bytostem do výběhů, chodit mimo cesty a vzdalovat se průvodci.
 • Odmlouvat průvodci a neposlouchat jeho rady.
 • Čůrat na úpatí stromů, keřů, do trávy, kapradí, mechu.
 • Trhat lesní plody (žijí z nich pohádkové bytosti).
 • Krmit pohádkové bytosti levnými salámy a nekvalitní zeleninou.
 • Kouřit.
 • Zapalovat les.
 • Poškozovat živé nebo neživé vybavení rezervace.

V Pohádkové rezervaci se povoluje:

 • To, co není zakázáno. S vyjímkou věcí, které zakázány nejsou, ale měly by.

Porušení návštěvního řádu:

 • Trestá průvodce (kdo, co? - nikoli koho, čeho?) dle uvážení.
 • Fyzické tresty jsou povoleny jen při opakovaném porušení řádu.
X

Šoupl sis tam:

Ks varianty
X