28. 10. 2018

Slavnostní výsadba na počest republiky

Ke 100. výročí založení Československa byla u vrátnice Pohádkové rezervace slavnostně zasazena lípa srdčitá (Tilia cordata). Strom přivezený až z Litomyšle byl do země usazen za pomoci šumavských dětí a arboristy pana Koníčka. Pohádkové bytosti během prací zastupoval indián Tony, který má s rostlinami bohaté zkušenosti. Na práce dohlíželi principál Pohádkové rezervace pan Ptáček a starosta Hořic na Šumavě Martin Madej, kteří vysazení lípy iniciovali. „Dědeček byl osobně u toho, když se v roce 1918 zakládal Československý stát. Je dokonce zachycen na jedné z fotografií. T. G. Masaryk pak byl zase u toho, když se o pět let později zakládala Pohádková rezervace, fotografie se ovšem nedochovala. Je to vzájemně provázané a oslavit založení státu na území rezervace je naší povinností.“


Děda Ptáček na Václavském náměstí 28. října 1918

Vedle této lípy bylo na území rezervace vysazeno ještě dalších 11 stromů, které výrazně přispějí k obnově částí lesa zpustošených kůrovcem. 9 nových, až čtyřmetrových javorů nyní stojí kolem cesty směřující k vrcholu kopečka, kde stával kostel Panny Marie Bolestné, který byl v roce 1966 odstřelen. Starosta Hořic se přímo zasadil o to, aby byly na úrovni původního oltáře umístěny 2 další pamětní lípy.
Javory a lípa u vrátnice byly pořízeny za část velkorysého sponzorského daru jednoho z fanoušků Pohádkové rezervace. „Část z poskytnutých prostředků jsme se rozhodli investovat do výsadby stromů. Že jde o dar směřující k pomoci a nikoli ke zviditelnění přispěvatele, hovoří nejlépe fakt, že si sponzor nepřeje být jmenován. A právě to mi imponuje,“ uvedl principál rezervace, který o anonymním sponzorovi prozradil pouze to, že je to velký sympaťák.  
 
„Stromy poskytnou divákům blahodárný stín, lesu vláhu a přírodě krásu. Však uvidíte v létě,“ uzavřel pan Ptáček a spokojeně odešel zkontrolovat do lesa, jestli stromy už povyrostly.