11. 5. 2021

Zápis ze zasedání

V sobotu 8. 5. se u vrátnice konala schůze všech členů Pohádkové rezervace, níže zveřejňujeme záznam:
 
ZÁPIS Z 28. ZASEDÁNÍ POHÁDKOVÉ REZERVACE DNE 8. 5. 2021

 
Zahájení schůze zahájil principál pan Ptáček v 17:00 konstatováním, že přítomný je on, tudíž je výbor usnášeníschopný. Zároveň upozornil přítomné na dodržování hygienických pravidel v souvislosti s tím, že pohádkový dědeček byl viděn, jak si po toaletě neumyl ruce. Dědeček se na místě odvolal, odvolání bylo zamítnuto.
 
Přítomní: všichni
Nepřítomní: Uhlík a Pižloun
Omluveni: nikdo
Neomluveni: Uhlík a Pižloun
 
Před projednáním jednotlivých bodů programu byli určeni ověřovatelé zápisu: Bludička a Hloupý Honza
 
Navržený program:
 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
 3. Obeznámení s novou letní hrou
 4. Sestavení programového výboru ke schválení letního programu
 5. Schválení letního programu
 6. Oslava výročí ukončení II. Světové války
 7. Schválení snížení přídělů potravy
 8. Různé – diskuze               
 
 1. Zahájení
Přítomní se usnesli, že zahájení již proběhlo a není potřeba znovu zahajovat. Bez připomínek.
 
Pro: všichni    Proti: nikdo     Zdrželi se: Hloupý Honza
Náměty, připomínky, dotazy: nebyly.
 
Usn.č. 43/2021: Zahájení proběhlo před zahájením.
 
 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Přítomní se usnesli, že kontrola je jen ztráta času a není třeba ji provádět.
 
Pro: všichni      Proti: nikdo     Zdrželi se: Hloupý Honza
Náměty, připomínky, dotazy: nebyly.
 
Usn.č. 44/2021: Kontrola nebyla provedena.
 
 1. Obeznámení s novou letní hrou
Principál pan Ptáček oznámil přítomným, že v následujícím týdnu obeznámí odběratele novinek z Pohádkové rezervace s obsahem nové hry.
 
Pohádkový dědeček vznesl dotaz, zda by mohl vědět, o čem nová letní hra bude. Karkulka s Rusalkou se k dotazu připojily. Tázajícím bylo doporučeno, aby si zřídili zavináčovou schránku a na interfernetových stránkách se přihlásili k odběru novinek. Karkulka konstatovala, že zavináče nesnáší.
 
Pro: všichni      Proti: Karkulka, Pohádkový dědeček, Rusalka     Zdrželi se: Hloupý Honza
Náměty, připomínky, dotazy: nebyly.
 
Usn.č. 44/2021: Karkulka nesnáší zavináče.
 
 1. Sestavení programového výboru ke schválení letního programu
Principál pan Ptáček navrhl, aby do programového výboru byl zvolen on, návrh sám přijal.
 
Pro: Ptáček      Proti: všichni     Zdrželi se: Hloupý Honza
Náměty, připomínky, dotazy: nebyly.
 
Usn.č. 45/2021: Ptáček rozhodne o letním programu.
 
 1. Schválení letního programu
Principál přednesl plán letního programu a všem se moc líbil. Karkulka požádala, zda by poslední srpnový týden mohla mít volno a Hexa požádal, zda by se mohlo představení Čertíku, podejte mi brko hrát společně s  Vinetůem v jeden den, aby nemusel dojíždět 4x týdně. Pohádkový dědeček požádal, zda by s ohledem na svůj věk, nemusel hrát vůbec. O návrzích na změnu se hlasovalo pod pohrůžkou snížení přídělů potravy.
 
Pro: Všichni    Proti: Karkulka, Hexa, Pohádkový dědeček  Zdrželi se: Hloupý Honza
Náměty, připomínky, dotazy: nebyly.
 
Usn.č. 45/2021: Letní program půjde do světa.
 
 1. Oslava výročí ukončení II. Světové války
Principál pan Ptáček nechal všem přítomným rozlít 50l valtické pálenice a pohostil je sklenicí cibulové marmelády. Poté přednesl přednášku na téma Pohádková rezervace v době okupace a vyzdvihl hrdinské činy svého dědy. Přednášku doplnil doplňující přednáškou na téma: Přesný průběh demarkační linie aneb od Dolního Dvořiště po Kraslice. Pohádkový dědeček vyvolal přípitky za všechny padlé spolubojovníky u Stalingradu a vyzdvihl Rusalku na stůl, odkud roztancovala všechny přítomné.
 
Pro: nikdo    Proti: nikdo     Zdrželi se: všichni
Náměty, připomínky, dotazy: nebyly.
 
Usn.č. 45/2021: Přítomní jsou ve výborné náladě.
 
 1. Schválení snížení přídělů potravy
Principál navrhl s ohledem na zrušenou zimní sezonu snížit dávky potravy pro všechny pohádkové bytosti na nulu a všem přítomným rozdal příručku Alternativní výživa z lesních zdrojů.
 
Pro: Jednohlasně všichni    Proti: nikdo     Zdrželi se: nikdo
Náměty, připomínky, dotazy: nebyly.
 
Usn.č. 45/2021: Pohádkové bytosti se těší na to, jak se budou živit kořínky.
 
Ve 23:30 se dostavila paní Ptáčková s tím, že pan Ptáček ještě není doma.
 
 1. Různé – diskuze
Pan Ptáček bez diskuzí odešel domů.
 
Zapsal pan Ptáček, ověřila Bludička a Hloupý Honza
 
X

Šoupl sis tam:

Ks varianty
X